Medlem

HEJ, VAD KUL ATT DU VILL VARA MED I MAKERS! vi är en ideell förening och drivs därför inte med vinstsyfte. Allt eventuellt överskott går tillbaka till föreningen och in i verksamheten. Vi strävar hela tiden efter att hålla nere kostnader och avgifter så mycket vi bara kan för att göra Makers tillgängligt för alla som vill vara med.

Gilla vår facebooksida och få tillgång till alla roliga projekt vi har på gång, vilka workshops som är aktuella, kommande event eller själv föreslå ett event eller workshop som du skulle vilja delta på.

Bli årsmedlem 

Du blir medlem genom att fylla i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften efter anvisningar som skickas i en bekräftelse till dig via mail. Alla medlemmar betalar en årsavgift på 250 kronor.

Nytt för i år är även Familjemedlemskap som ger hela familjen (2 vuxna + valfritt antal barn) möjlighet att bli medlemmar för 500kr per år.

Du som har varit medlem tidigare förnyar ditt medlemskap genom insättning på bankgiro 504-8921, eller genom Swish till 1236035174.

Som årsmedlem hos oss får du:

 • Delta på alla Makers skaparkvällar (varje Måndag 18.00-ca 21.00)
 • Delta på alla workshops*
 • Delta på alla Makersevent
 • En inbjudan att vara med i vår ”Makers (web)space”-grupp på facebook där vi delar med oss av tips och idéer när vi inte träffas IRL.
 • Rösträtt på årsmöten
 • Regelbundna medlemsbrev

För vissa workshops kan det tillkomma en extra deltagaravgift för att täcka kostnader för inköp av material, lokal etc.

BLI ett makerfan!

Kanske har du inte möjlighet att vara med på så många av de aktiviteter som vi anordnar men tycker att vi gör asgrymma saker och gärna vill vara med och stötta vår verksamhet?
Då kan du bli ett Makersfan!  En sorts stödmedlem som hejjar på oss och vill att vi ska finnas kvar i Trollhättan.

Anmäl ditt stödmedlemskap och ditt bidrag nedan så skickar vi dig oändlig kärlek och tacksamhet!

Anmälan medlemsskap

 

Villkor årsmedlemsskap

Medlemsavgiften avser gällande kalenderår. För vissa workshops kan det tillkomma en extra deltagaravgift för att täcka kostnader för inköp av material, lokal etc.

Din beställning skickas till Makers och du kommer få en bekräftelse via mail tillbaka så fort vi registrerat din anmälan. Så fort din betalning tagits emot blir du medlem. Har du några frågor angående betalning hör av dig till vår kassör Anna Powell på kassor@wearemakers.se.

 

ANSVARSFÖRBINDELSE för månadsmedlemmar,

MAKERSPACE I TROLLHÄTTAN

Trollhättans Makerspace är en plats för skapande där vi tillsammans kan lära oss av varandra, experimentera, bygga saker och ha kul. Som månadsmedlemmar kommer vi hit för att skapa egna eller gemensamma projekt.

Medlems eget ansvar

 • Jag befinner mig i lokalen på mitt eget ansvar.
 • Om något är oklart eller om det är något jag inte förstår så frågar jag, vänd dig förslagsvis till någon i styrelsen.
 • Jag är själv ansvarig för att hålla mig informerad om de för tillfället gällande reglerna för lokalen och verksamheten. Kortfattad lokalpolicy och verksamhetsregler kommer att finnas tillgängliga och synliga i lokalen. Den fullständiga lokal- och medlemspolicyn kommer att finnas på föreningens webbsida.

Lokalen

 • I lokalen gäller nolltolerans mot förtäring av alkohol- och droger samt rökförbud. (Undantag från nolltolerans mot förtäring av alkohol kan komma att ske vid enstaka tillfällen då speciella gemensamma events arrangeras i lokalen såsom t.ex. invigning. För undantag krävs godkännande av Makers styrelse samt hyresvärden)
 • Maskiner och verktyg får under inga omständigheter användas om man är alkohol- eller drogpåverkad.
 • Nödutgångarna får inte användas annat än vid utrymning.
 • Föreningen är ideell. Syftet med lokalen är att stödja föreningens verksamhet. Ingen kommersiell verksamhet får därför bedrivas från lokalen av medlemmarna. (Undantag från detta kan komma att ske vid enstaka gemensamma events som anordnas av föreningen och som godkänts av hyresvärden såsom t.ex makers market.)
 • Det är inte tillåtet att sova i lokalen.
 • Det är inte tillåtet att nyttja lokalen till aktiviteter som inte är förenligt med föreningens syfte.
 • Jag är medveten om att det under vissa tillfällen kan bedrivas gruppaktiviteter som hålls i föreningens regi t.ex. öppna makerskvällar, workshops och events. Delar av lokalen kan då vara bokade för detta ändamål.
 • Jag ska inte uppträda högljutt eller störande, men jag accepterar också att detta är en verkstad och inte en meditationslokal.
 • Då det under vissa perioder kommer att ske olika typer av verksamheter i lokalen respekterar jag detta och stämmer alltid av med övriga i lokalen om jag behöver föra oväsen för att kunna fortsätta skapa mitt projekt. Detsamma gäller om jag önskar att lämna kvar större projekt.
 • Jag uppför mig som en schysst och trevlig kamrat. Jag uppträder aldrig hotfullt eller uttalar mig nedsättande om minoriteter, rasistiskt eller sexistiskt. Detta gäller också forum, chattar, facebook och andra elektroniska media som tillhör eller kan associeras med Trollhättans Makerspace. Det är inte heller tillåtet att i Makerspace lokaler tillverka materiel vars syfte är att framföra sådana åsikter.
 • Om något går sönder, berättar jag det för den som är ansvarig. Berätta för verktygets/maskinens ägare eller för en styrelseledamot. Märk också upp det som är trasigt så att ingen annan gör sig illa.
 • Om något ser ut att kunna gå sönder, eller kunna vara farligt för något, så meddelar jag en styrelseledamot och märker upp problemet.
 • Det är inte tillåtet att förtära mat och dryck när man använder lokalens maskiner.
 • Jag ser till att lämna lokalen i samma städade skick eller bättre när jag går där ifrån.
 • Jag är ansvarig för att låsa och släcka i lokalen om jag är den som lämnar sist.

Maskiner och utrustning

 • Jag respekterar de regler som gäller angående bokning och användning av maskiner. (Se respektive maskins regler.)
 • Jag förstår att vissa maskiner kräver genomgången utbildning för att få användas. Dessa maskiner är utmärkta i lokalen och får alltså inte användas utan godkänd genomgång. För genomgång kontakta maskinansvarig (anvisning om maskinansvarig finns vid respektive maskin).
 • Jag ansvarar för att använda nödvändig skyddsutrustning om sådan krävs.
 • Om jag använder maskiner jag ej är auktoriserad på, eller använder dem på ett sätt som är att betrakta som oaktsamt kan föreningen komma att debitera mig kostnader för att återställa eller ersätta denna.
 • Jag förstår att det inte är tillåtet att ta med explosiva eller brandfarliga ämnen. Eventuellt hälsovådliga ämnen skall hanteras på ett sätt som ej kan komma att skada andra och jag är noga med att märka upp dem.
 • Jag förstår att det inte är tillåtet att tillverka vapen, eller annan materiel vars syfte är skada andra.
 • Jag får inte använda föreningens datorer eller dess nätverk i föreningens regi för att sprida eller komma åt upphovsrättsskyddat material, programmera trojaner, malware, knäcka lösenord eller komma åt nätverk eller information jag inte har rättighet till.
 • Jag frågar alltid en styrelseledamot innan jag tar med eller ställer upp verktyg, maskiner, material eller projekt som tar upp utrymme.

Öppenhet

 • Trollhättan Makerspace grundsyfte är att dela kunskap och lära oss av varandra. Om jag vill hålla något hemligt är det mitt eget ansvar. Räkna med att andra medlemmar är nyfikna och vill veta mer.
 • Fråga först innan du fotograferar (i synnerhet om du tänker sprida dessa i sociala medier). Den som sysslar med ett ”öppet” projekt kan vilja ha kontroll över hur detaljerna för detta sprids. Människor kan även ha olika skäl till att inte vilja synas på bild , t . ex . skyddad identitet .
 • Spridande av kunskap är självklart något som uppmuntras. Det är dock ingens skyldighet att agera lärare.

Gäster

 • Du kan ta med vänner (som ej betalt månadsavgift eller är årsmedlemmar) för att visa lokalen. Syftet med besöket kan dock inte vara för att hjälpa dig med dina projekt, eller att de själva ska driva projekt eller tillverka något i lokalen. I detta fall får din vän också bli medlem.
 • Du får ta med en gäst två gånger. Om personen ifråga vill vara i lokalen regelbundet får den lösa medlemskap och månadsavgift.
 • Du är ansvarig för det som din gäst gör. Om skador eller kostnader uppstår är det du som står för detta. Om gästen bryter mot lokalpolicyn är det du som får ta ansvaret.
 • Icke medlem får inte använda maskiner.
 • Om du tar med en gäst ansvarar du för att gästen skrivs in i vår gästbok med datum och namn tydligt.

Brott mot reglerna

 • Jag förstår att om jag på något allvarligt sätt eller vid upprepade tillfällen bryter mot denna ansvarsförbindelse eller andra regler riskerar jag att bli avstängd från lokalen och utesluten ur föreningen.
 • Betald medlemsavgift och månadsavgift återbetalas ej oavsett anledning till medlemskapets och labbperiodens upphörande.