Christoffer Hällsten

Vad för en typ av maker är du?

Jag är en tekniskt inriktad Maker som strävar efter att utveckla min förståelse för elektricitet så min lekplats är rätt bred och mina projekt spänner mellan allt från Tv-reparationer och elektronikkonstruktion i syfte att återskapa och lära av spännande koncept och för mig lärorika elektriska experiment.

Finns det något som du har byggt/skapat som du är lite extra stolt över?

Jag har återanvänt och byggt om en gammal dataskanner som nu fungerar som ett litet minisolarium med UV-lysrör. Den kommer att fylla en viktig funktion för den kretskorts-tillverkning som är nödvändig i mina kommande projekt där ett av dem är att undersöka egenskaperna hos en elektrisk oscillator som jag håller på att konstruera. Under mitt medlemskap har det också blivit mycket reparationer av felande hemelektronik.

Varför gick du med i makers?

Jag gick med i föreställningen att Makers skulle vara ett bra forum för personlig utveckling eftersom jag anade att den kreativa och kravlösa gemenskapen som medlemmarna tillsammans bygger upp har en potential att utvidga mina perspektiv vilket också visat sig stämma in väldigt bra. Det finns ett oerhört värde i att träffa, lära och inspireras av andra människor som skapar med utgångspunkt från sitt personliga intresse och engagemang. Jag upplever också att tillgången till en gedigen lokal med ordentliga verktyg har lyft mina projekt framåt snabbare än vad jag kunnat åstadkomma på egen hand.